Austin Thomas

Work
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on Pantone paper
Green Colored Form
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on Pantone paper
9x6
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on notebook pape
Print with Shapes
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on notebook pape
8.5x6.5

Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on typing paper
Shaper, Blue, Red, Yellow, Gray
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on typing paper
11x8.5
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on typing paper
Solid Middle Blue Stripe
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on typing paper
11x8.5

Austin Thomas Work Watercolor on book cover
Blued Watercolor
2016
Watercolor on book cover
7x4
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on typing paper
Black Circle Square
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on typing paper
11x8.5

Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on typing paper
Gray Red Yellow
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on typing paper
11 x8.5
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on paper
Drawn Circles with Printing
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on paper
10x7

Austin Thomas Work  Monoprinted with Akua Intaglio Ink on ledger paper
Black and Blue X
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on ledger paper
9x8
Austin Thomas Work Watercolor
Square
2016
Watercolor
8.5x 7

Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on notebook paper
#111 with Blue
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on notebook paper
8.5x6.5
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on blue stationary
Black Square Circle
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on blue stationary
8x 6

Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on book cover
Reference Only Corned Cove
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on book cover
7.5x 5
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on paper
Drawing w/Black Square
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on paper
10x7

Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on blue stationary
Pale Orange
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on blue stationary
8x6
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink
Drawing with Turquoise Square
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink
10x7

Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on book cove
Change Your Life
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on book cove
7x5
Austin Thomas Work 7.5x5
Little Pink Square
2016
7.5x5
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on book cover

Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on ledger paper
Ledger Paper with Black Form
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on ledger paper
14x10.5
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on book cover
Pink Half Circle
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on book cover
10.5 x7

Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on paper
Yellow Paper Blue
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on paper
18x12
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on paper
Jagged Top Edg
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on paper
8.5x6

Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on typing paper
Red Square Blue Stripe
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on typing paper
11x8.5
Austin Thomas Work 8.5x6.5
Black Square
2016
8.5x6.5
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on notebook paper

Austin Thomas Work  Monoprinted with Akua Intaglio Ink on book cover
Perception
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on book cover
9x6
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on proofing paper
Hole Yellow Black Gray
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on proofing paper
37x18

Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on proofing paper
Large 2 Gray Blue
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on proofing paper
37x18.5
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on proofing paper
Gray Blue Black X
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on proofing paper
37x18

Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on proofing paper
Blue and Gray
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on proofing paper
37x18
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on Pantone paper
Ledger with Black Print
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on Pantone paper
14x10.5

Austin Thomas Work

Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on notebook
Pen Stenciled Ghost-printed
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on notebook
8.5x6.5

Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on stationary
Blue
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on stationary
8x6
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on proffing paper
Horizontal Black and Gray
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on proffing paper
18 x32.5

Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on proofing paper
Gray
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on proofing paper
37x18
Austin Thomas Work Monoprinted with Akua Intaglio Ink on proofing paper
Black with Colored Circles
2016
Monoprinted with Akua Intaglio Ink on proofing paper
37x18